Gutamalsgillet logo


Haustskäumninggi ei rytt
u gäult yvar skogen
Lauen gäulnar u fallar
snart ner ti marki
Lynlauen har fallt pa
rygg u veisar bäuken.
Äutsikt fran körktånne ei Bro

Andra Janräunu på Gutamålets Dag

Söndagen den 10:e november arrangeras den årliga Gutamålets Dag och i ett traditionellt digert program med samtal, ordtävlingar, sång, musik, film m.m. ska Janräunu nummer två delas ut. I fjol fick ju Campus Gotland den första för sin reklamkampanj Sainhaust. Nu ska den andra delas ut och temat i år är “gutamål i den offentliga miljön”. Varhelst man ser gutamål på t.ex skyltar i omgivningen så ta en bild och sänd till ordförande@gutamal.org. Janräunu är skapad av smeden Niko Caspers
Läs mer →

Välfyllt Summaratingg i Rone

Det var fullsatt vid alla bord när Gutamålsgillet höll sitt 13:e Summaratingg i Rone bygdegård. Årets tema var “Lains vör årdar” för ordet stod i centrum på olika sätt, vilket ju är självklart i ett gille som ska tillvarata vårt gamla språk. Inledningsvis konstaterades att gutamålet står sig starkt i den gotländska vardagen, tydligast i de dagliga tidningarna och i olika former på nätet. Ordlistan på nätet behöver påfyllning av ord som inte finns med i de gamla ordböckerna. Deltagarna i sommarmötet fick arbeta fram nya gutamålsord på dagens företeelser. Husbil blev “Akstäu´u”, energi blev “yvarårk” och hobby “lustsåil”. Om nu förslagen passerar gruppen som lägger in nya ord i gillets ordbok på nätet. I Rone presenterades också en teaterpjäs från 1940-talet som nyligen hittats och Tina-Marie Qviberg fick presentera sin nya bok om djurens gutamålsnamn. Därtill bjöds god mat, försäljning av donerad gotlandica och många glada kommentarer på o
Läs mer →

Älvdalen – Gotland

Man skulle också kunna skriva älvdalska – gutamål i rubriken, för det var gemensamma språkliga erfarenheter som utbyttes när en grupp från Älvdalen i Dalarna kom till Gotland. I Älvdalen lever det gamla språket, övkallspråtje, mer i vardagen än vårt gutamål, kanske inte helt oväntat om man betänker att Älvdalen har 5.000 innevånare och Gotland 60.000. Dessutom pågår nu ett projekt, uppbackat med flera miljoner från Allmänna Arvsfonden, för att säkra språkets framtid i Älvdalens kommun. Där är vi ännu inte på Gotland. En grupp från Gutamålsgillet mötte representanter för  motsvarigheten i Älvdalen och man kunde informera varann om sina utmaningar och framgångar. Likheterna visade sig vara fler än olikheterna, men åtskilliga idéer bollas mellan grupperna och kommer säkert till nytta i de båda språkområdena.
Läs mer →

37 nya i Gutamålsgillet

Vid Gutamålsgillets 73:e årsmöte valdes hela 37 personer in i gillet. Vid årsskiftet hade gillet 542 medlemmar och medlemsutvecklingen har varit mycket god från 2008 då gillet ändrade invalsrutiner. Nu kan alla intresserade bli medlemmar. Det blev ett traditionellt årsmöte med omval över hela linjen, med en rad underhållande talare, med glad musik, med god mat, klukku tei u otndag och inte minst många samtal medlemmarna mellan under hela dagen. I fjol uppmärksammade Gutamålsgillet företag och organisationer som använder gutamålet i sin marknadsföring. Priset – Janräunu – gick till Campus Gotland för en kampanj med sainhaust i budskapet. På årsmötet möttes ett förslag om att uppmärksamma gutamålet i det offentliga rummet med stort bifall. På Gutamålets Dag i november kommer detta att prisas med en ny Janräunu. I den omvalda styrelsen sitter Tommy Wahlgren, ordförande, Lotta Sandstöm, vice ordförande, Eva Gahnström, sekreterare, Sven Pettersson, kassör och ledamöterna Ing-Mar
Läs mer →